Fiskalizacija

Team Consulting je ovlašteni serviser fiskalnih sistema

Nudimo:

- Fiskalni uređaje

- Inicijalnu fiskalizaciju

- Servisiranje i održavanje

- Sistemska riješenja za maloprodaju

- Usluge konsultovanja i planiranja