arrow_backward reorder arrow_forward

Best BA+

499.00 KM

This text is set by default and is suitable for edit in real time. By default the drag and drop core feature will allow you to position it anywhere on the site. Get creative & Make Web.
 • BEST BA fiskalna kasa je po karakteristikama prilagođena najširem krugu korisnika.
 • Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, daljinsko očitavanje i ažuriranje baze podataka,
 • Slanje izvještaja Poreznoj Upravi ili nekom drugom udaljenom serveru, praćenje protoka novca itd. Garancija na uređaj je 12 mjeseci.
 • Do 16.000 artikala
 • Do 32 karaktera u nazivu artikla
 • PLU bar kod do 14 cifara
 • Display za kupca i operatera po 2x16 zn.
 • 1950 dnevnih izvještaja
 • 200 stavki po računu
 • Elektronski žurnal kapaciteta 1 GB
 • Integrisani GPRS
 • 20 linija u sekundi
 • Širina papira 28mm + 28 mm
 • 18 znakova u redu
 • Baterija – autonomija do 300 računa
 •